Hotline: 089 888 4661 Email: contact@vinatre.com

Vinatre thường xuyên nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến sản phẩm, phương pháp lắp đặt và cách vệ sinh sàn tre. Chúng tôi xin tổng hợp những câu hỏi phổ biến nhất để qúy khách hàng tham khảo.

Câu hỏi về sản phẩm

Câu hỏi về chất lượng

Câu hỏi về lắp đặt

Câu hỏi về màu sắc

Câu hỏi về công ty

Close Menu

Call Now